Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
3   Juuso Honkasen oikaisuvaatimuksen käsittely liittyen Valtion tutkimusrahoituspäätökseen 2019
4   Konsta Pamilon oikaisuvaatimuksen käsittely liittyen Valtion tutkimusrahoituspäätökseen 2019
5   Sosiaali- ja terveysministeriön päätös: Valtion rahoitus yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen vuonna 2019
6   Muut asiat
7   Seuraava kokous

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
1   Erva-tutkimustoimikunnan muutoksenhakuohje

Saapuvilla olleet jäsenet
Anna-Liisa Levonen Simo Kokko
 
Esa Jantunen
 
Petri Juvonen Ulla Kemppainen
 
Jarmo J Koski, puheenjohtaja
 

Muut saapuvilla olleet
Kirsi Luoto, esittelijä
 
Irma Ihalainen, sihteeri
 
Helena Pehkonen, muu osallistuja
 
Risto Salmi, läsnäolo-oikeutettu
 

Esteellisyyden etukäteen ilmoittaneet
Raimo Voutilainen
Vesa Kataja, 1. varapuheenjohtaja
Anna-Liisa Levonen
Petri Juvonen
Eila Tiihonen
Esko Vanninen, asiantuntija
Paavo Autere, läsnäolo-oikeutettu
Emmi Reijula, muu osallistuja