Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
28   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
29   Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrääminen
30   Sidonnaisuusrekisterin vastuuviranhaltijan nimeäminen
31   Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen laskujen ja tositteiden hyväksyminen
32   Yliopistosairaanhoitopiirien tarkastuslautakunnan tapaaminen
33   Vuoden 2018 arviointikertomuksen valmistelu
34   Muut asiat

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
5   Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje

Saapuvilla olleet jäsenet
Ilkka Raninen, puheenjohtaja
 
Iivo Polvi, varapuheenjohtaja
 
Heikki Haatainen
 
Sanna Kauppinen
Poistui kokouksesta klo 14.30 § 33 käsittelyn aikana.
Terttu Kolari
 

Muut saapuvilla olleet
Esko Kekäläinen, sihteeri
 

Esteellisyyden etukäteen ilmoittaneet
Kati Mäntylä, läsnäolo-oikeutettu