Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
17   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
18   Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
19 KYS erva-tutkimustoimikunnan jäsenistö
20   KYS erva-tutkimustoimikunnan asiantuntijajäsenet
21 Periaatteet ja menettelyt vuoden 2020 Valtion tutkimusrahoituksen haussa, arvioinnissa ja rahoituksen jaossa
22   Erva-tutkimuskoordinaattorin tehtävä
23   Muut asiat
24   Seuraava kokous

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
3   Erva-tutkimustoimikunnan muutoksenhakuohje

Saapuvilla olleet jäsenet
Raimo Voutilainen, puheenjohtaja
 
Vesa Kataja Pirjo Mustonen
 
Anna-Liisa Levonen Simo Kokko
 
Esa Jantunen
Ei osallistunut 19 - 20 §:ien käsittelyyn
Petri Juvonen
Ei osallistunut 20 §:n käsittelyyn
Jarmo J Koski
Ei osallistunut 19 §:n käsittelyyn
Eila Tiihonen Olavi Louheranta
Ei osallistunut 19 - 20 §:ien käsittelyyn

Muut saapuvilla olleet
Esko Vanninen, asiantuntija
 
Kirsi Luoto, esittelijä
Ei osallistunut 22 §:n käsittelyyn
Paavo Autere, läsnäolo-oikeutettu
 
Helena Pehkonen, muu osallistuja
 
Heli Laine, sihteeri
Ei osallistunut 22 §:n käsittelyyn

Esteellisyyden etukäteen ilmoittaneet
Vesa Kataja
Anna-Liisa Levonen
Eila Tiihonen
Irma Ihalainen, muu osallistuja
Emmi Reijula, muu osallistuja