Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Nimenhuuto ja äänimäärien toteaminen
2   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3   Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastaminen
4 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 sekä vastuuvapauden käsittely
5 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018
6 Talousarvion 2019 rahoituslaskelman muutos ja perussopimuksen 24§:n mukainen lisäkanto
7 Hallintosäännön päivittäminen
8 Potilas- ja asiakasturvallisuuskatsaus tammi-joulukuu 2018

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
1   Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus

Osallistuja Tehtävä
puheenjohtaja
Anna-Riikka Andersson
Sisko Toivanen

Esteellisyyden etukäteen ilmoittaneet