Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
43   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
44   Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrääminen
45   Tilintarkastajan työohjelma
46   Tarkastuslautakunnan työohjelma kaudelle 2019
47   Johdon ajankohtaiskatsaus
48 Arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioesitys 2020
49   Sopimus vuosien 2019-2020 tilintarkastuspalveluista
50   Sopimus tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä
51   Muut asiat

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
7   Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje

Saapuvilla olleet jäsenet
Ilkka Raninen, puheenjohtaja
 
Iivo Polvi, varapuheenjohtaja
 
Heikki Haatainen
 
Sanna Kauppinen
 
Terttu Kolari
 

Muut saapuvilla olleet
Risto Miettunen
Oli läsnä kokouksessa § 47 käsittelyn ajan.
Kati Mäntylä, sihteeri
 
Heikki Miettinen
Oli läsnä kokouksessa § 47 käsittelyn ajan.

Esteellisyyden etukäteen ilmoittaneet