Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Hankintasopimus tilintarkastus.pdf

 

 

56 §

 958/02.08.00.01/2018

 

Sopimus vuosien 2019-2020 tilintarkastuspalveluista

 

 

Tarkastuslautakunta 26.9.2019 56 §

 

Kuntayhtymän valtuusto valitsi kokouksessaan 10.12.2018 § 34 tilikausien 2019-2020 ja optio kausille 2021 ja 2022 tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n.

Optioista kausille 2021 ja 2022 tehdään erillinen päätös.

 

Valtuuston päätöksen mukaan tilintarkastuspalveluja koskevan sopimuksen hyväksyy tarkastuslautakunta ja sen allekirjoitettavat kuntayhtymän hallintosäännön mukaiset nimenkirjoittajat. Sopimuksen seuranta- ja valvontavastuu on valtuuston päätöksen mukaisesti tarkastuslautakunnalla.

 

Esityslistan oheismateriaalina on tilikausia 2019-2020 sekä optio kausille 2021 ja 2022 koskeva sairaanhoitopiirin ja KPMG Oy Ab:n välinen sopimus tilintarkastuspalveluista.

 

 

Esitys                                 

Puheenjohtajan esitys:

 

Tarkastuslautakunta hyväksyy allekirjoitettavaksi tilikausien 2019-2020 sekä option kausille 2021 ja 2022 tilintarkastuspalveluja koskevan sopimuksen. Optiokausien 2021 ja 2022 osalta tehdään erillinen päätös.

 

 

Päätös                               

Hyväksytään puheenjohtajan esitys.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa