Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Hankintasopimus tarkastuslautakunta sihteeri.pdf

 

 

57 §

 403/00.02.02/2017

 

Sopimus tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä

 

 

Tarkastuslautakunta 26.9.2019 57 §

 

Tarkastuslautakunta valmisteli ja pyysi tarjoukset tilikausien 2019-2020 (ja optio tilikausille 2021-2022) tilintarkastuspalveluista. Tarjouspyyntöön sisällytettiin mahdollisuus ostaa lisäpalveluna tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät. Kuntayhtymän valtuusto päätti 10.12.2018 § 34 tarkastuslautakunnan esityksen pohjalta valita Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi tilikausille 2019-2020 KPMG Oy Ab:n. Tilintarkastusyhteisön tarjoukseen sisältyy lautakunnan sihteerin tehtäviä koskeva lisätehtävä ja palvelun hinta.

 

Tarkastuslautakunta on 9.4.2019 § 25 päättänyt, että tarkastuslautakunnan sihteeripalvelut ostetaan KPMG Oy:ltä. Sopimuksen allekirjoitettavat kuntayhtymän hallintosäännön mukaiset nimenkirjoittajat.

 

Esityslistan oheismateriaalina on tarkastuslautakunnan sihteeripalveluita koskeva sopimus.

 

 

Esitys                                 

Puheenjohtajan esitys:

 

Tarkastuslautakunta hyväksyy sihteeripalveluita koskevan sopimuksen.

 

 

Päätös                               

Hyväksytään puheenjohtajan esitys.

 

 

 

 

Liitteet

1

Hankintasopimus tarkastuslautakunta sihteeri.pdf

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa