Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  psshp 20-09-2019_sidonnaisuudet.pdf

 

 

58 §

 524/00.00.01.03/2017

 

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

 

 

Tarkastuslautakunta 26.9.2019 58 §

Valmistelija: lakimies Paavo Autere, puh 044 717 9665, sähköpostiosoite: paavo.autere@kuh.fi

 

Kuntalain (410/2015) 84 §:ssä ja 121.2 §:n 5 kohdassa säädetään sidonnaisuuksien ilmoittamisesta ja tarkastuslautakunnan tehtävistä.

 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta (84.3 §).

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä ilmoitusvelvolliset tekevät sidonnaisuusilmoituksensa käytössä olevaan sidonnaisuusrekisteriin. Rekisterissä olevat julkiset tiedot ovat nähtävissä sairaanhoitopiirin yleisessä tietoverkossa (https://www.psshp.fi/sairaanhoitopiiri/hallinto-ja-paatoksenteko/sidonnaisuudet).

 

Ilmoitusvelvollisille on 24.6.2019 lähetetty pyyntö (Henna Räsänen), jossa ilmoitusvelvollisia on pyydetty tarkistamaan sidonnaisuustiedot ja tarvittaessa päivittämään niitä.

 

Sidonnaisuusilmoitus puuttuu kokonaan yhdeltä ilmoitusvelvolliselta. Sairaanhoitopiirin tytär- ja osakkuusyhteisöjen luottamustehtäviä on ilmoitettu vaihtelevasti.

 

Esityslistan liitteenä (LIITE) ovat tiedot ilmoitusvelvollisten tekemistä sidonnaisuusilmoituksista.

 

Tarkastuslautakunta nimesi sidonnaisuusrekisterin vastuuviranhaltijaksi 1.5.2019 lukien toistaiseksi lakimies Paavo Autereen.

 

 

Esitys                                 

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tällä hetkellä sidonnaisuusrekisterissä olevat tiedot. Tarkastuslautakunta pyytää toimittamaan puuttuvan sidonnaisuusilmoituksen. Ilmoitusvelvollisia muistutetaan sidonnaisuustietojen päivittämisestä.

 

 

Päätös                               

Hyväksytään puheenjohtajan esitys.

 

Tarkastuslautakunta pyytää mahdollisimman pikaisesti sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden piirissä olevia henkilöitä tarkistamaan ja päivittämään sidonnaisuusilmoitukset.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa