Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Tilinpäätös 2018 ja toimintakertomus_allekirjoitettu (Servica).pdf
  Tilintarkastuskertomus 2018 (Servica).pdf

 

Tarkastuslautakunta

38 §

23.4.2019

 

14 §

 507/00.04.02/2017

 

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servica) tilinpäätös (loppuselvitys) 2018 ja tilintarkastuskertomus

 

 

Päätöshistoria

 

Tarkastuslautakunta 23.4.2019 38 §

 

Esitys                                 

 

Tarkastuslautakunta esittää, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto:

 

1. merkitsee tiedoksi Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servica) tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018

 

2. hyväksyy Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servica) tilikauden 2018 tilinpäätöksen (loppuselvityksen)

 

3. myöntää vastuuvapauden Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servica) johtokunnalle, toimitusjohtajalle ja johtaville viranhaltijoille (tilivelvollisille) tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

 

 

 

 

 

Päätös                               

Tarkastuslautakunta esittää kuntayhtymän valtuustolle, että valtuusto

 

1. merkitsee tiedoksi Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servica) tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018

 

2. hyväksyy Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servica) tilikauden 2018 tilinpäätöksen (loppuselvityksen)

3. myöntää vastuuvapauden Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (Servica) johtokunnalle, toimitusjohtajalle ja johtaville viranhaltijoille (tilivelvollisille) tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

 

 

 

 

 

Kuntayhtymän valtuusto 21.10.2019 14 §

 

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä (Servica) on purkautunut 31.12.2018. Purkusopimuksen mukaisesti liikelaitoskuntayhtymän jäsenten valtuustot hyväksyvät liikelaitoskuntayhtymän tilikauden 2018 tilinpäätöksen (loppuselvityksen) ja myöntävät vastuuvapauden.

 

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakunta on päättänyt esittää liikelaitoskuntayhtymän jäsenten tarkastuslautakuntien kautta, että Kuopion kaupungin valtuusto ja Pohjois-Savon sairaan-hoitopiirin kuntayhtymän valtuusto:

 

1.      merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018

 

2.      hyväksyy tilikauden 2018 tilinpäätöksen (loppuselvityksen)

 

3.      myöntää vastuuvapauden johtokunnalle, toimitusjohtajalle ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

 

Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös 2018 ja toimintakertomus (loppuselvitys) sekä tilintarkastuskertomus 2018 ovat esityslistan liitteenä.

 

 

Esitys                                 

Tarkastuslautakunta:

 

Kuntayhtymän valtuusto hyväksyy Itä-Suomen liikelaitoskuntayhtymän (Servica) tilinpäätöksen 2018, toimintakertomuksen (loppuselvitys) sekä tilintarkastuskertomuksen.

 

 

 

 

 

Päätös                               

Kuntayhtymän valtuusto:

 

1. merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018

2. hyväksyy tilikauden 2018 tilinpäätöksen (loppuselvityksen)

3. myöntää vastuuvapauden johtokunnalle, toimitusjohtajalle ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

 

 

 

 

 

 

Liitteet

5

Tilinpäätös 2018 ja toimintakertomus_allekirjoitettu (Servica).pdf

 

6

Tilintarkastuskertomus 2018 (Servica).pdf

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa