Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Leppävirran kunnan edustajan nimeäminen Kysterin johtokuntaan

 

Kuntayhtymän hallitus

117 §

2.10.2019

 

16 §

 332/00.00.01.00.00/2017

 

Leppävirran kunnan edustajan nimeäminen Kysterin johtokuntaan

 

 

Päätöshistoria

 

Kuntayhtymän hallitus 2.10.2019 117 §

 

 

Valmistelija:
henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, puh. 044 717 9460
sähköpostiosoite:
janne.niemelainen@kuh.fi

 

Kysteri –liikelaitoksen johtokunnassa Leppävirran kunnan jäsenenä on toiminut perusturvajohtaja Paula Tiihonen. Perusturvajohtaja on irtisanoutunut, joten hänen tilalleen on nimettävä uusi jäsen.

 

Leppävirran kunnanvaltuusto 23.9.2019 § 33 esittää, että Kysteri –liikelaitoksen johtokunnan jäseneksi nimetään Juha Pelkonen ja varalla toimii perusturvajohtaja.

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaan:

 

7 § Kuntayhtymän liikelaitos Kysteri ja sen johtokunta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Kysteri. Liikelaitoksella on johtokunta, johon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto perustamissopimuksessa todettuja sopijapuolina olevia kuntia kuultuaan valitsee kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi seitsemän (7) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Jäsenten valinnassa noudatetaan kuntalain liikelaitoksia koskevien säännösten mukaan periaatetta, jonka mukaan johtokunnassa on edustettuna monipuolinen liikelaitoksen toimialan ja liikkeenjohdon asiantuntemus. Johtokunnan seitsemästä (7) jäsenestä viisi (5) valitaan liikelaitoksen kolmen palveluyksikön alueelta, yksi (1) jäsen on liike-elämää tunteva asiantuntijajäsen ja yksi (1) sairaanhoitopiirin edustaja.

 

Esitys                                 

 

Sairaanhoitopiirin johtaja:

 

Hallitus esittää hyväksyttäväksi valtuustolle, että Kysteri liikelaitoksen johtokuntaan Leppävirran kunnan jäseneksi nimetään Juha Pelkonen ja varalla toimii perusturvajohtaja.

 

 

 

 

Päätös                               

Hallitus päätti yksimielisesti ottaa tämän asian ylimääräisenä käsiteltäväksi.

 

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

 

 

 

 

Kuntayhtymän valtuusto 21.10.2019 16 §

 

 

Esitys                                 

Hallitus:

 

Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen.

 

 

 

Päätös                               

Valtuusto päättää, että Kysteri liikelaitoksen johtokuntaan Leppävirran kunnan edustajaksi nimetään Juha Pelkonen ja varalla toimii perusturvajohtaja.

 

 

 

Liitteet

7

Leppävirran kunnan edustajan nimeäminen Kysterin johtokuntaan

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa