Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

31 §

 1417/13.02.00/2019

 

Erva-biostatistikon ja erva-tutkimuskoordinaattorin tehtävät kaudella 2020 - 2023

 

 

Erva-tutkimustoimikunta 10.10.2019 31 §

 

Valmistelija:
tutkimuspäällikkö Kirsi Luoto, puh. 044 717 2102
sähköpostiosoite:
kirsi.luoto@kuh.fi

 

 

Erva-biostatistikon tehtävään kuuluu auttaa ja opastaa KYS erva-alueen henkilöstöä terveystieteellisen tutkimuksen tilastollisissa kysymyksissä.

 

Erva-tutkimuskoordinaattorin tehtävään kuuluu KYS erva-tutkimustoimikunnan käytännön toiminnan koordinointi ja hallinnointi sekä valtion tutkimusrahoituksen hallinnointi, kehittäminen ja asiantuntijuus KYSin erva-alueella (ml. VTR-hakujen valmistelu, arvioinnin käytännön järjestelyt ja raportointi STM:lle). Tehtävään kuuluu myös kansallinen ja kansainvälinen tutkimusrahoitus- ja projektihallintaosaaminen sekä tiedeviestintään osallistuminen. Erva-tutkimuskoordinaattori toimii myös esittelijänä KYS erva-tutkimustoimikunnan kokouksissa.

 

Tällä hetkellä erva-tutkimuskoordinaattorin tehtävää hoidetaan määräaikaisena toimena. Työsopimussuhteinen ei voi toimia kokouksien esittelijänä, koska esittelijän tulee olla viranhaltija. Asiasta määrätään PSSHP:n kuntayhtymän hallintosäännössä, jossa määrätään toimielinten kokouksista sekä päätöksenteko- ja hallintomenettelystä. (Hallintosääntö on kuntayhtymän valtuuston 17.6.2019 hyväksymä ja 1.8.2019 voimaan tullut).

 

Erva-tutkimuskoordinaattorin ja erva-biostatistikon toimialueena on KYS erva-alue ja sijoituspaikkana PSSHP (KYS Tiedepalvelukeskus). Palkkakustannuksia on erotettu KYS erva-alueen saamasta valtion tutkimusrahoituksesta ennen rahoituksen jakamista hakemusten perusteella VTR-kelpoisille organisaatioille. Vuoden 2020 talousarviossa biostatistikon 95 % ja erva-tutkimuskoordinaattorin palkkakustannuksista 70 % katetaan VTR-rahoituksesta. Lisäksi VTR-rahoituksesta katetaan muiden tiedepalvelukeskuksen henkilöstön palkkakustannuksia (tutkimuspäällikön 5 % ja tutkimushallintokoordinaattorin 10 %), koska he tekevät erva-tutkimustoimikunnan ja VTR-tehtäviä.

 

Erva-biostatistikon ja erva-tutkimuskoordinaattorin työtehtävät on perustettu vuonna 2012 (erva-tutkimustoimikunnan kokous 15.5.2012) ja tehtävien hoito alkoi vuoden 2013 alusta. Molempia tehtäviä hoidetaan määräaikaisina toimina ja nykyiset työsuhteet ovat voimassa meneillään olevan nelivuotiskauden loppuun 31.12.2019 saakka.

 

 

 

 

 

Esitys                                 

Puheenjohtaja esittelee asian esittelytekstin mukaan ja KYS erva-tutkimustoimikunta tekee päätöksen.

 

 

Päätös                               

KYS erva-tutkimustoimikunta päätti hyväksyä esittelytekstin mukaisesti seuraavin muutoksin: Esittelijänä toimii puheenjohtaja ja erva-tutkimuskoordinaattori on valmistelija.

 

KYS erva-tutkimustoimikunta päätti, että erva-biostatistikon ja erva-tutkimuskoordinaattorin tehtäviä jatketaan seuraavan nelivuotiskauden (2020 - 2023) loppuun 31.12.2023 saakka.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa