Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrääminen
3   Tarkastuslautakunnan sihteerin ja esittelijän tehtävät
4   Johdon katsaus vuoden 2020 tavoitteiden toteutumisesta ja tilinpäätöksestä
5   Omistajaohjauksen toteuttaminen konsernissa
6   Tilintarkastajan toinen väliraportti
7   Vuoden 2020 arviointikertomuksen valmistelu
8   Muut asiat

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
1   Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje

Saapuvilla olleet jäsenet
Ilkka Raninen, puheenjohtaja
 
Iivo Polvi, varapuheenjohtaja
 
Heikki Haatainen
 
Sanna Kauppinen
 
Terttu Kolari
 

Muut saapuvilla olleet
Risto Miettunen
Oli läsnä kokouksessa klo 12.00-13.35
Heikki Miettinen
Oli läsnä kokouksessa klo 12.00-13.20
Kari Janhonen
Oli läsnä kokouksessa klo 12.00-13.35.
Katja Yli-Monni
pöytäkirjanpitäjä
Esko Säilä
Oli läsnä kokouksessa klo 12.00-14.15.

Esteellisyyden etukäteen ilmoittaneet
Antti Hedman