Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
3 Konserniohjeen ja omistajaohjauksen periaatteiden katselmointi
4   Toimintaympäristön muutokset omistajaohjauksen näkökulmasta / POSOTE
5   Jäsenen nimeäminen Monetra Oy:n nimitysvaliokuntaan
6   Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitusedustajien nimeäminen
7   Muut asiat

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
1   Muutoksenhakuohje

Saapuvilla olleet jäsenet
Markku Rossi, puheenjohtaja
 
Leena Kaulamo
 
Pekka Pollari
 

Muut saapuvilla olleet
Janne Niemeläinen, sihteeri
 
Risto Miettunen, esittelijä
 

Esteellisyyden etukäteen ilmoittaneet