Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

3

 1689/02.05.02.02/2020

 

Ursula Schwabin oikaisuvaatimuksen käsittely liittyen Valtion tutkimusrahoituspäätökseen 2021

 

 

Erva-tutkimustoimikunta 16.6.2021 17 §

 

Valmistelija:
lakimies Risto Salmi, puh. 044 717 9685
sähköpostiosoite:
risto.salmi@kuh.fi

 

Professori Ursula Schwab Kuopion yliopistosta on 28.4.2021 tehnyt oikaisuvaatimuksen KYS erva-tutkimustoimikunnan 9 § 8.4.2021 hänen hakemuksensa hylkäävästä päätöksestä. Schwabin oikaisuvaatimus on siteerattu alla kokonaisuudessaan.

 

 

”Sain tänään tietooni VTR-rahoituspäätösten perustelut. Näen, että päätöksenteossa on tapahtunut virhe. Olen ollut KYSin tehtävässäni vuodesta 2002 lähtien ja toimenkuvani on vuoteen 2021 asti tulkittu niin, että olen VTR-hakukelpoinen. Sopimuksen taustan ja luonteen sekä työpanokseni KYSissä olen selkeästi kuvannut VTR-toimikunnalle toimittamassani kirjeessä, joka oli pöytäkirjan liitteenä, joten en lähde ko. asioita tässä viestissä toistamaan.

 

Olen saanut VTR-rahoitusta vuosina 2012, 2013, 2015-2020, joten on syntynyt vakiintunut käytäntö siitä, että minun on katsottu olevan työsuhteeseen rinnasteisessa tehtävässä. Sain vasta hakemuksen jätettyäni tietää, että vakiintunutta tulkintaa on tänä vuonna muutettu. Olen pyytänyt lukuisia kertoja perusteluita tälle muutokselle, mutta en ole niitä saanut. Katson, että tällainen yllättävä ja ennalta arvaamaton ratkaisu loukkaa oikeusturvaani.

 

Pyydän, että tämä asia ratkaistaan minulle myönteisesti ja rahoitushakemukseni hyväksytään, ettei asiaa tarvitsisi selvittää oikeusturvakeinoja käyttäen.”

 

 

KYS erva-tutkimustoimikunnan perustelut

 

VTR- hakuohjeessa vuodelle 2021 kohdassa 2 todetaan, että tutkimusrahoituksen hakijan on oltava tosiasiallisesti työssä vähintään 20 % työ- tai virkasuhteessa KYS erva-alueen VTR-kelpoisessa hakijaorganisaatiossa rahoituksen koko ajan (haku-, arviointi-, päätös- ja käyttöaikana). Samassa kohdassa jatketaan, että konsultaatiosopimuksella työsuhteessa olevat henkilöt voivat toimia tutkimusryhmässä, mutta eivät VTR-rahoituksen hakijana.

 

Itä-Suomen yliopisto (UEF) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (PSSHP) ovat solmineet sopimuksen, jotka ovat tulleet voimaan vuosien 2019 ja 2021 alusta. UEF:iin virkasuhteessa olevan professorin työajasta käytetään 20 % PSSHP:n hyväksi ja 80 % virkasuhteesta UEF: iin. Osapuolina sopimuksessa ovat olleet UEF ja PSSHP. Sopimuksella ei olla mitenkään määritelty sitä, että professori olisi miltään osin virkasuhteessa PSSHP: iin.

 

VTR- hakuohjeessa todetaan selvästi, että hakijan tulee olla vähintään 20 % suuruisella panoksella työ- tai virkasuhteessa VTR-kelpoiseen hakijaorganisaatioon. Tämä ehto ei täyty sillä, että viranhoidon työpanos tehdään tosiasiallisesti 20 % suuruisesti VTR-kelpoiseen hakijaorganisaatioon eli tässä tapauksessa PSSHP: iin.

 

KYS erva-tutkimustoimikunta on käsitellyt Schwabin hakemuksen ja tullut yksimielisesti siihen lopputulokseen, että koska professori Ursula Schwabilla ei ole virkasuhdetta voimassa VTR- kelpoiseen hakijaorganisaatioon, niin hänen hakemuksensa hylätään.

 

 

Perustelut

 

Yllä mainitut perustelut, joissa on mainittu VTR- hakuohje, sitovat KYS erva-tutkimustoimikuntaa ja estävät rahoituksen myöntämisen UEF:n professori Ursula Schwabille.

 

Terveydenhuoltolain 7 luvun 61 §:n 3 momentissa säädetään, että erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on perustettava alueelleen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta, jossa on monitieteinen edustus erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksiköistä. Tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä alueellaan hakemusten perusteella. Terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja voivat hakea terveyden tutkimuksen rahoitusta.

 

STM:n asetuksessa ei ole mainittu UEF erikseen sellaiseksi yhteisöksi, joka voi hakea rahoitusta. Tämä tarkoittaa sitä, että KYS Erva VTR hakuohje on lain ja asetuksen mukainen.

 

 

 

 

Esitys                                 

KYS erva-tutkimustoimikunnan puheenjohtaja

 

Professori Ursula Schwabin oikaisuvaatimus hylätään.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa