Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Timo Leppäsen s-posti Amit Dwivedista

 

4

 1689/02.05.02.02/2020

 

Amit Dwivedin hakukelpoisuus tohtorihakuluokassa

 

 

Erva-tutkimustoimikunta 16.6.2021 18 §

 

Valmistelija:

erva-tutkimuskoordinaattori Helena Pehkonen p. 044 717 6040

sähköposti: Helena.Pehkonen@kuh.fi

 

Amit Dwivedin esimies Timo Leppänen tiedusteli hakuaikana tutkijan mahdollisuudesta hakea VTR-rahoitusta ilman, että Amitilla on esim. pankkitunniste tunnistautumiseen eTutkijassa. Tämän vuoksi esimies teki hakemukseen järjestelmään ja liitti hakemukseen vaaditut liitteet. Timo Leppänen on tiedustellut 10.3.2021 Tiedepalvelukeskuksesta, että onko tutkijan hakemus käsittelyssä. Vastattiin, että kyllä on. Timo Leppänen ilmoitti 13.4.2021, että tutkijan työsopimus on päättynyt tutkimusryhmässä 4.4.2021 ja he vetävät hakemuksen pois. Päätöskokous oli 8.4.2021, joten päätös oli jo ehditty antaa. Tutkija itse ei ole ollut missään vaiheessa yhteydessä Tiedepalvelukeskukseen.

 

Esitys                                 

KYS erva-tutkimustoimikunnan varapuheenjohtaja

 

KYS erva-tutkimustoimikunnan varapuheenjohtaja esittää, että Amit Dwivedin hakemus hylätään, koska hänen työsuhteensa KYSiin on päättynyt 4.4.2021, eikä tämän vuoksi ole ollut hakukelpoinen. Puheenjohtaja esittää, että Amit Dwivedin saama rahoitus 45.000 euroa käytetään vahingon korvaamiseen, mikäli PSSHP:n ja Istekin välisessä sovintoneuvottelussa ei päästä tulokseen, jossa Istekki korvaa vahingon.

 

 

 

 

 

 

Liitteet

1

Timo Leppäsen s-posti Amit Dwivedista

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa