Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

6

 1689/02.05.02.02/2020

 

Virheen käsittely hakijoiden kesken

 

 

Erva-tutkimustoimikunta 16.6.2021 20 §

 

Valmistelija:

lakimies Risto Salmi, puh. 044 717 9685

sähköpostiosoite: risto.salmi@kuh.fi

 

 

Istekin virheen johdosta on kaikille niille joiden rahoituspäätökseen virhe vaikuttaa lähetetty kuulemiskirje 31.5.2021.  Kuulemiskirjeen aika vastaukselle on ollut niin lyhyt, että asianosaisille on annettu aikaa vastata siihen noin 14 päivää kirjeen päiväyksestä.

Kuulemiskirje on lähetetty niille, jotka saavat rahoitusta päätettyä vähemmän, enemmän tai eivät ole virheellisten pisteiden vuoksi saaneet rahoitusta ollenkaan. Tämä on tehty sen johdosta, että hallintolain 8 luvun 50 §:n mukaan asiavirhettä ei voida korjata hallintopäätöksessä asianosaisen vahingoksi ilman tämän suostumusta.

 

Virheen korjaamiseen vahingokseen ovat antaneet suostumuksensa seuraavat henkilöt:

Reetta Kälviäinen (dosenttiluokka, pisteet laskettu väärin, putoaa pisterajan mukaan alemmalle tasolle) luopuu 15 000 €. Saa rahoitusta 75 000 €. On tullut kuulluksi 3.6.2021.

Olli-Pekka Kämäräinen (tohtoriluokka, pisteet laskettu väärin, putoaa pisterajan mukaan alemmalle tasolle) luopuu 20 000 €. Saa rahoitusta 45 000 €. On tullut kuulluksi 1.6.2021.

Pia Linder (tohtoriluokka, pisteet laskettu väärin, putoaa pisterajan mukaan alemmalle tasolle) luopuu 10 000 €. Saa rahoitusta 35 000 €. On tullut kuulluksi 4.6.2021.

 

 

Yhteensä: 45 000 €

 

 

Virheen korjaamiseen vahingokseen eivät ole suostuneet seuraava henkilöt:

Juha E. Jääskeläisen virheellisten pisteiden mukaan laskettu euromäärä oli 100 € vähemmän, (dosenttiluokka, pisteiden korjauksen jälkeen nousi pisterajan mukaan ylemmälle tasolle). Saa rahoitusta 30 100 €. On tullut kuulluksi 1.6.2021.

Iman Kafian Attarin virheellisten pisteiden mukaan laskettu euromäärä oli 2 500 € vähemmän, (väitöskirjatutkimushanke, pisteiden korjauksen jälkeen nousi pisterajan mukaan ylemmälle tasolle). Saa rahoitusta 20 000 €. On tullut kuulluksi 1.6.2021.

 

Yhteensä: 2 600 €

 

 

Kuulemiskirje on 31.5.2021 lähetetty myös niille henkilöille, jotka Istekin virheen johdosta eivät ole saaneet rahoitusta KYS erva-tutkimustoimikunnan päätöksessä 8.4.2021. Heiltä on tiedusteltu sitä tulevatko he ottamaan rahoituksen vastaan virheen korjauksen jälkeen. 

Myöntävän vastauksen ovat antaneet rahoituksen vastaanottamisesta seuraavat henkilöt:

Ritva Vanninen 30 000 € (dosenttiluokka, nousi uutena mukaan, pisteet laskettu väärin), tullut kuulluksi 1.6.2021.

Sarianna Joukainen 20 000 € (väitöskirjatutkimushanke, nousi uutena mukana, pisteet laskettu väärin), tullut kuulluksi 1.6.2021.

Jaana Junttila 17 500 € (väitöskirjatutkimushanke, nousi uutena mukaan, pisteet laskettu väärin) ovat tullut kuulluksi 1.6.2021

 

Yhteensä: 67 500 €

 

 

 

Esitys                                 

KYS erva-tutkimustoimikunnan puheenjohtaja

 

KYS erva-tutkimustoimikunnan 8.4.2021 (9 §, 10 § ja 11 §) tekemiä päätöksiä ei muuteta. Mikäli PSSHP:n ja Istekin välisissä sovintoneuvotteluissa ei päästä tulokseen tulee KYS erva-tutkimustoimikunnan harkita sitä, että tuleeko se perimään vahinkoa pääomine, viivästyskorkoineen ja kuluineen Istekiltä oikeusteitse.  Jos Istekki ei korvaa vahinkoa, on selvitettävä, korvaako PSSHP Istekin aiheuttaman vahingon?

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa