Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Vastaus: Istekin vastine eTutkijajärjestelmän VTR-Mediaanivirheeseen liittyvään reklamaatioon ja korvausvaatimukseenne

 

7

 1689/02.05.02.02/2020

 

Virheen käsittely Istekin kanssa

 

 

Erva-tutkimustoimikunta 16.6.2021 21 §

 

 

 

KYS erva-tutkimustoimikunta selvittää miten virheen aiheuttamat kulut korvataan. Tämä tehdään ensisijaisesti vaatimalla korvausta Istekiltä, joka on virheen aiheuttaja. Istekin kanssa on tehty alla mainitut toimet 7.6.2021 mennessä.

KYS erva-tutkimustoimikunta on lähettänyt heti virheen ilmaannuttua 3.5.2021 Istekille reklamaation, jossa KYS erva-tutkimustoimikunta on katsonut, että Istekin on korvattava virheen kustannukset pääomine, viivästyskorkoineen ja kuluineen.

Reklamaation perustelut ovat olleet pääasiassa, että virhe on aiheuttanut välittömän vahingon, joka on Istekin korvattava. Lisäksi Istekille on tuotu esiin se seikka, että virhe on Istekki aiheuttanut yhtiönä, joka on ICT – alan ammattilainen ja tällä perusteella Istekin on korvattava myös välilliset vahingot JIT 2007 sopimusehtojen mukaisesti. Lisäksi yleisten sopimusoikeudellisten oppien ja vakiintuneen käytännön mukaisesti alan ammattilaisen vastuu on ankaraa ns. kontrollivastuuta ja vahinko on Istekin korvattava.

 

Korvausvaatimuksen enimmäismäärä on pääomaltaan 115.100 euroa.  Vahinko aiheutuu siitä, että ne jotka eivät suostu virheen korjaukseen vahingokseen tulevat saamaan rahoituksen päätöksen mukaisesti, vaikka pistelasku on heidän kohdaltaan väärä. Suoran vahingon aiheuttaa myös se, että rahoituksen saajille oikealla pistelaskulla on tutkimusrahoitus maksettava oikean pistelaskun ja lain mukaisesti.  Näistä voi aiheutua KYS erva-tutkimustoimikunnalle pääomaltaan yhteensä yllä mainittu 115.100 euron suuruinen välitön vahinko.

 

 

Istekki on vastannut reklamaatioon 28.5.2021 ja kiistänyt aiemmasta virheen myöntämisestä ja sen korjaamisesta poiketen olevansa mitenkään tuottamuksellisessa sopimuskorvausvastuussa KYS erva-tutkimustoimikunnalle. Istekki on lisäksi katsonut, että virheen seuraamus on KYS erva-tutkimustoimikunnalle välillinen, eikä JIT 2007 mukaan välillisiä vahinkoja korvata.

3.6.2021 on Istekin toimitusjohtajalle ja maakuntapalvelujohtajalle lähetetty vastauskirjelmä heidän vastineen johdosta.

Korvausasian neuvottelut ovat kesken. Mikäli sovintoneuvotteluissa ei päästä tulokseen tulee KYS erva-tutkimustoimikunta harkitsemaan sitä, että tuleeko se perimään vahinkoa pääomine, viivästyskorkoineen ja kuluineen Istekiltä oikeusteitse.  Jos Istekki ei korvaa vahinkoa on vahinko korvattava ilmeisesti PSSHP:n varoista.

 

 

Esitys                                 

KYS erva-tutkimustoimikunnan puheenjohtaja

 

Korvausasian neuvottelut ovat kesken. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen keskustelee Istekin johtajan kanssa ennen KYS erva-tutkimustoimikunnan kokousta. Johtajien neuvottelutulos virheen aiheuttamasta 115.00 euron korvauksesta esitetään kokouksessa.

 

 

 

 

 

 

Liitteet

9

Vastaus: Istekin vastine eTutkijajärjestelmän VTR-Mediaanivirheeseen liittyvään reklamaatioon ja korvausvaatimukseenne

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa