Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

11

 68/01.01.01.01/2021

 

Hankekoordinaattorin tehtävä sairaalan kehittämis- ja laatuyksikössä

 

 

Kuntayhtymän hallitus 14.6.2021 100 §

Valmistelija: kehittämisylilääkäri Juuso Tamminen, puh 044 717 2111, sähköpostiosoite: juuso.tamminen@kuh.fi

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri / KYS hallinnoi tällä hetkellä kahdeksaa julkisella kehittämisrahoituksella (ministeriöiden rahoitus, EU-rahoitus, ja THL:n rahoitus) tuettua hanketta, ja osallistuu näiden lisäksi kuuteen hankkeeseen. Hanketoiminnan budjetti vuodelle 2021 on 11 310 308 euroa.

 

Hankkeiden koordinointi ja raportointivastuut ovat tällä hetkellä hajautettu, eikä toimintatapaa ole vakioitu. Osa hankkeista on ministeriöiden ohjauksessa käynnistettäviä (ministeriöiden strateginen ohjaus), osa KYSin tarpeista lähteviä (KYSin strategian toteuttaminen), ja osa ulkopuolisten hallinnoimia hankkeita, joihin KYS osallistuu osatoteuttajana.

 

Tällä hetkellä hanketoiminnan kokonaisuuden ohjaus on puutteellista. Keskeisenä juurisyynä tähän on tunnistettu hankehallinnoinnin prosessin vastuiden pirstaleisuus ja epäselvyydet prosessin omistajuudessa. Edellä mainituista asioista aiheutuu päällekkäistä työtä ja epäselvyyksiä ja siten kohonneita kustannuksia hankehallinnoinnissa. Lisäksi hankehakemusten tekemisen ja käynnissä olevien hankkeiden käytännön ohjaus ja neuvonta on puutteellista.

 

Hankerahoituksen ennakoidaan olevan tulevaisuudessakin merkittävä ohjauskeino valtionhallinnon ja EU:n suunnasta, joten hankerahoituksen mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä varten keskitetyn ulkopuolisella rahoituksella rahoitettavien hankkeiden koordinointia on syytä kehittää.

 

Tavoitteena kehittämistoimenpiteellä on, että keskitetty hankehallinnointi vähentäisi hankkeiden kokonaishallinnointikustannuksia siten, että hankerahoituksesta jatkossa suurempi osa pystyttäisiin käyttämään varsinaiseen toiminnan muuttamiseen. Lisäksi tavoitteena on lisätä ja parantaa hankehakemuksia ja näin saada aikaisempaa enemmän ulkopuolista hankerahoitusta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin käytettäväksi.

 

Suunnitellut toimenpiteet:

·       Hankekoordinaattorin tehtävän perustaminen sairaalan kehittämis- ja laatuyksikköön.

·       Hankeprosessin kuvaaminen (sisältäen selvitys, käynnistys, toteutus ja päättämisvaiheet)

·       Hankeprosessin vakioinnin tukeminen (dokumentointi, viestintä, ja neuvonta)

 

Hankekoordinaattorin toimen kustannusvaikutus on noin 54 000 euroa / vuosi. Tarkoituksena on, että tämä kustannus veloitetaan toteutettavilta hankkeilta hallinnollisena sivukuluna. Hankesuunnitteluprosessissa siis huomioidaan keskitetyn hankekoordinaation kustannukset.

 

Asiaa on käsitelty omistajaohjausjaoston kokouksessa 2.6.2021.

 

 

 

Esitys                                 

Johtajaylilääkäri:

 

Hallitus päättää hyväksyä hankekoordinaattorin palkkaamisen ja siitä aiheutuvat kustannukset vuodelle 2021 yhteensä 25.000 €. Tehtävän sijoituspaikkana on sairaalan kehittämis- ja laatuyksikkö.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa