Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

12

 466/02.05.00.00/2017

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain osittaisuudistus

 

 

Kuntayhtymän hallitus 14.6.2021 101 §

 

Valmistelijat:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite:
kari.janhonen@kuh.fi
sairaalanjohtaja Heikki Miettinen, puh. 044 711 3950
sähköpostiosoite:
heikki.miettinen@kuh.fi

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki uudistuu ja muutokset tulevat voimaan pääosin 1.7.2021. Maksukattoa koskevat muutokset tulevat kuitenkin voimaan 1.1.2022.

 

1.       1.7.2021 voimaan tulevat muutokset:

 

Terveydenhuollon palveluista ovat maksuttomia uuden asiakasmaksulain 5§ ja Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti:

 

·       Poliklinikan antama tutkimus ja hoito alle 18-vuotiaalle henkilölle

·       Naisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan uhreille tarkoitettujen ns. SERI-tukikeskusten tarjoamat terveyspalvelut

·       Päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antama tutkimus, hoito ja seuranta

·       yleisvaarallisen tartuntataudin tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet, yleisvaaralliselle tartuntataudille altistuneeksi todetun tai perustellusti altistuneeksi epäillyn karanteeni, yleisvaaralliseen tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn eristäminen on maksutonta. Lisäksi valvottavaan tartuntatautiin sairastuneen hoitoon määrätyt lääkkeet sekä HIV-infektion, sankkerin, tippurin ja sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimus, hoito sekä hoitoon ja ehkäisyyn määrätyt lääkkeet ovat maksuttomia.

Asiakasmaksulain 3§ mukaisesti käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävää maksua ei saa periä alle 18 vuotiaalta asiakkaalta.

 

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien asiakasmaksua määrättäessä voidaan sairaalanjohtajan päätöksellä ottaa henkilökohtaisia kuluja huomioon.

 

2.       1.1.2022 voimaan tulevat muutokset:

 

Maksukattoa kerryttävien palvelumaksujen luetteloa on laajennettu sekä osin selkeytetty. Jatkossakin maksukattoa kerryttävät ainoastaan tasasuuruiset maksut. 1.1.2022 alkaen laskennassa otetaan huomioon myös seuraavista palveluista perittävät maksut:

suun ja hampaiden tutkimus ja hoito hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta, suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteet, tilapäinen kotisairaanhoito ja tilapäinen kotisairaalahoito. Lisäksi maksukattoa kerryttävät toimeentulotuesta maksetut maksut ja etäyhteyksien avulla toteutetuista palveluista perittävät maksut.

 

Esitys                                 

Sairaanhoitopiirin johtaja:

 

Hallitus hyväksyy asiakasmaksuihin 1.7.2021 ja 1.1.2022 tulevat muutokset esityksen mukaisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa