Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

14

 533/00.02.00/2017

 

Valtuuston 1/29.3.2021 päätösten täytäntöönpano

 

 

Kuntayhtymän hallitus 14.6.2021 103 §

Valmistelija: hallintopalveluvastaava Henna Räsänen, puh. 044 717 3594, sähköpostiosoite: henna.rasanen@kuh.fi

 

Kuntalain (410/2015) 39 §:n mukaan kunnanhallituksen on huolehdittava valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Halli-tuksen tulee tehdä täytäntöönpanopäätös valtuuston kokouksesta 29.3.2021, jossa valtuusto on tehnyt seuraavat päätökset:

 

4 § Kys erva erikoissairaanhoidon järjestämissopimus

 

 

Esitys                                 

Sairaanhoitopiirin johtaja:

 

Hallitus toteaa, että valtuuston 29.3.2021 tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan eivätkä muutoinkaan ole lain vastaisia. Hallitus päättää panna todetut valtuuston päätökset täytäntöön.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa