Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Pyyntö: Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) perustamiseen liittyvä päätöksenteko
  Ohje päätöksentekoon: Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) perustamiseen liittyvä päätöksenteko
  POSOTE20 infot kuntapäätäjille

Kuntayhtymän hallitus

60 §

26.4.2021

Kuntayhtymän hallitus

75 §

24.5.2021

 

5

 843/00.04.00/2021

 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen ja kokoonpano

 

 

Päätöshistoria

 

Kuntayhtymän hallitus 26.4.2021 60 §

 

 

Valmistelija: sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh 044 711 3588, sähköpostiosoite: risto.miettunen@kuh.fi

 

Pohjois-Savon liitto pyytää hyväksyntää esitykseen Pohjois-Savon hyvin-vointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen perustamisesta sote-uudistusta koskevan lakikokonaisuuden (HE 241/2020 vp) voimaantulon jälkeen.

 

Hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen olisi sovittava välittömästi voimaanpanolain voimaantultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaisi valmistelutoimielimen. Väliaikainen valmistelutoimielin vastaisi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta sekä käyttäisi sitä koskevaa päätösvaltaa ja vastaisi tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä siihen saakka, kunnes aluevaltuusto olisi valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus olisi aloittanut toimintansa.

 

Esitystä väliaikaisesta valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja asettajasta on valmisteltu POSOTE20 -hankkeen vapaaehtoisen valmistelun johtoryhmän johdolla, joka koostuu Pohjois-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen ylimmästä johdosta.

 

Pohjois-Savon väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet nimetään (16 varsinaista ja 16 varajäsentä) tasa-arvosta annetun lain mukaisesti seuraavasti:

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen viranhaltijat, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa hallinnosta ja toiminnasta sekä mahdollisuus osallistua valmisteluun (Eri aihealueiden asiantuntijoita, esim. SOTE- palvelut, PELA, talous, HR, juridiikka). Jäsenten tulee varautua käyttämään vähintään 50 % työajastaan väliaikaisen valmistelutoimielimen työhön.

 

·       Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (2 jäsentä + 2 varajäsentä)

·       Pohjois-Savon pelastuslaitos (1 jäsen + 1 varajäsen)

·       Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä (1 jäsen + 1 varajäsen)

·       Kuopion kaupunki (1 jäsen + 1 varajäsen)

·       Kysteri - liikelaitos (1 jäsen + 1 varajäsen)

·       Varkauden kaupunki (1 jäsen + 1 varajäsen)

·       Siilinjärven kunta (1 jäsen + 1 varajäsen)

·       Lapinlahden kunta (1 jäsen + 1 varajäsen)

·       Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä (1 jäsen + 1 varajäsen)

·       Suonenjoen kaupunki (1 jäsen) ja Rautalammin kunta (1 varajäsen). 

-        Sosiaalitoimen palvelunsa itsenäisesti järjestävien kuntien (Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Vesanto, Kaavi, Leppävirta, Rautavaara ja Tuusniemi) edustuksesta on sovittu näiden kuntien ja kaupungin johtajien kanssa.

·       Vaalijalan kuntayhtymä (1 jäsen + 1 varajäsen)

 

Hyvinvointialueen ja kuntien rajapintojen yhteensovittamisen viranhaltijat (Eri aihealueiden asiantunti-joita, esim. sivistystoimi, HYTE):

 

·       Iisalmen kaupunki (1 jäsen +1 varajäsen)

·       Kuopion kaupunki (1 jäsen + 1 varajäsen)

·       Varkauden kaupunki (1 jäsen + 1 varajäsen)

·       Siilinjärven kunta (1 jäsen + 1 varajäsen)

 

Kaikkien Pohjois-Savon kuntien ja kuntayhtymien tulee toimittaa päätös yllä kuvatusta esityksestä Pohjois-Savon liiton kirjaamoon 1.5.2021 mennessä.

 

 

 

Esitys                                 

 

Sairaanhoitopiirin johtaja:

 

Hallitus päättää:

1) Hyväksyä esityksen Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta ja kokoonpanosta.

 

2) Väliaikaiseen valmistelutoimielimeen nimettävien henkilöiden ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten osalta päätösesitys annetaan kokouksessa.

 

 

 

 

 

Päätös                               

Johtajaylilääkäri teki kokouksessa muutetun päätösesityksen siten, että:

 

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen kohdan 1) osalta ja hallitus päättää siirtää esityksen kohdan 2) käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

 

Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin kokouksessa tekemän muutetun päätösesityksen.

 

 

 

 

Kuntayhtymän hallitus 24.5.2021 75 §

 

Esitys                                 

 

Sairaanhoitopiirin johtaja:

 

Väliaikaiseen valmistelutoimielimeen nimettävien henkilöiden ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten osalta päätösesitys annetaan kokouksessa.

 

 

 

 

 

 

Päätös                               

Hallitus päättää siirtää asian 14.6.2021 kokoukseen.

 

 

 

 

 

Kuntayhtymän hallitus 14.6.2021 94 §

 

 

 

Esitys                                 

Sairaanhoitopiirin johtaja:

 

Väliaikaiseen valmistelutoimielimeen nimettävien henkilöiden ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten osalta päätösesitys annetaan kokouksessa.

 

 

 

 

 

 

 

Liitteet

1

Pyyntö: Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) perustamiseen liittyvä päätöksenteko

 

2

Ohje päätöksentekoon:  Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) perustamiseen liittyvä päätöksenteko

 

3

POSOTE20 infot kuntapäätäjille

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa