Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

6

 1246/01.01.01.01/2021

 

Sairaanhoitopiirin johtajan viran hoitaminen ajalla 26.7.-30.9.2021

 

 

Kuntayhtymän hallitus 14.6.2021 95 §

Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 4 luvun 2 §:n mukaan sairaanhoitopiirin johtajan sijaisena tämän ollessa poissa tai ollessa esteellinen, toimii johtajaylilääkäri ja hänenkin ollessaan poissa tai esteellinen toimii sijaisena sairaalan johtaja. Hallitus voi erikseen määrätä toisin sijaisena toimivista viranhaltijoista. Sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen on vuosilomalla ajalla 26.7.-30.9.2021 ja hän jää sen jälkeen lakisääteiselle eläkkeelle 1.10.2021 lukien.

 

Mikäli Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen jäseneksi nimetään johtajaylilääkäri Antti Hedman, ei hän pysty hoitamaan samaan aikaan sairaanhoitopiirin johtajan sijaisuutta eikä sijaisuutta pysty hoitamaan myöskään sairaalan johtaja Heikki Miettinen, koska hän on johtajaylilääkärin sijainen. Edellä olevasta johtuen hallituksen tulee päättää sairaanhoitopiirin johtajan sijaisuudesta 26.7.-30.9.2021 väliselle ajalle.

 

Hallintosäännön 19 luvun 16 §:n mukaan toimielin voi erityisistä syistä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

 

 

Esitys                                 

Hallituksen puheenjohtaja:

 

Koska kaikki hallituksen esittelijät ovat asiassa esteellisiä hallintolain 28 § 1) kohdan mukaan (viranhaltija tai hänen läheisensä on asianosainen), päättää hallitus asiasta puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

 

Hallitus päättää nimetä sairaanhoitopiirin johtajan sijaisen 26.7.-30.9.2021 väliselle ajalle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa