Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Järjestämissuunnitelma 2022 - 2025
  Keiteleen kunnanvaltuuston 31.5.2021 pöytäkirjan ote: Kysterin järjestämissuunnitelma
  Tervon kunnanvaltuuston 31.5.2021 pöytäkirjanote; Kysterin järjestämissuunnitelma
  Pielaveden kunnan pöytäkirjanote 24.5.2021
  Rautavaaran kunnan pöytäkirjan ote 26.5.2021 § 25

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta

83 §

16.12.2020

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta

16 §

7.4.2021

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta

21 §

23.4.2021

 

7

 182/00.01.02.02.01/2017

 

Kysterin järjestämissuunnitelman päivittäminen 2021 - 2025

 

 

Päätöshistoria

 

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 16.12.2020 83 §

 

 

Valmistelija:
toimitusjohtaja Ritva Vitri, puh. 044 717 1210
sähköpostiosoite:
ritva.vitri@kuh.fi

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä on palvelujen tuottamisen järjestämisvastuu. Kysterin palvelutuotantoa ohjaa valtuustokausittain laadittava järjestämissuunnitelma, jonka pohjalta laaditaan Kysterin strategia. Vastuu järjestämissuunnitelmasta on tilaajatoimikunnalla ja strategian laadinnasta johtokunnalla. Järjestämissuunnitelma ja strategia tulee päivittää vuosille
2021 - 2025.  
 

  

Päätöksenteon tausta kuvataan kokouksessa. 

 

 

Esitys                                 

 

Johtajaylilääkäri:

 

Tilaajatoimikunta päättää Kysterin järjestämissuunnitelman päivityksen toteutuksesta ja aikataulusta.

 

 

 

 

Päätös                               

Tilaajatoimikunta päätti, että Kysterin järjestämissuunnitelman päivitys toteutetaan. Aikataulu tarkennetaan alkuvuodesta.

 

 

 

 

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 7.4.2021 16 §

 

 

Kunnilta pyydetty kommentit alustavaan järjestämissuunnitelmaan 2.4.2021 mennessä. Tilaajatoimikunta käy keskustelun kunnilta ja Kysteriltä saatujen kommenttien, huomioiden ja täydennyspyyntöjen pohjalta järjestämissuunnitelmaan tehtävistä muutoksista.

 

Esitys                                 

 

Johtajaylilääkäri:

 

Tilaajatoimikunta päättää järjestämissuunnitelmaluonnoksen muutostarpeista kokouksessa.

 

 

Päätös                               

Tilaajatoimikunta päätti järjestämissuunnitelman muutostarpeet ja hyväksyy omalta osaltaan järjestämissuunnitelman seuraavassa kokouksessaan.

 

 

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 23.4.2021 21 §

 

Esitys                                 

 

Johtajaylilääkäri:

 

Tilaajatoimikunta hyväksyy järjestämissuunnitelman 2022 - 2025.

 

 

Päätös                               

Tilaajatoimikunta hyväksyi Kysterin järjestämissuunnitelman 2022 - 2025.

 

Järjestämissuunnitelma lähetetään kuntiin käsiteltäväksi ja otteet pyydetään toimittamaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille 9.6.2021 mennessä valtuustokäsittelyä varten.

 

 

Kuntayhtymän hallitus 14.6.2021 96 §

 

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämisvastuu toteutetaan Kysterissä siten, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri vastaa yhdessä kuntien kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä ja palvelujen järjestämisestä yhdenvertaisesti. Järjestämisvastuun toteuttamiseksi sairaanhoitopiirissä valmistellaan yhteistyössä kuntien kanssa Kysterin palvelujen järjestämistä koskeva järjestämissuunnitelma valtuustokausittain.

Uusi järjestämissuunnitelma on laadittu ja hyväksytty perusterveydenterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunnassa 23.4.2021 ja lähetetty kunnille hyväksyttäväksi.

Järjestämissuunnitelma on hyväksytty Pielaveden kunnanvaltuustossa 24.5.2021, Rautavaaran perusturvalautakunnassa 26.5.2021, Tervon kunnanvaltuustossa 31.5.2021 ja Keiteleen kunnanvaltuustossa 31.5.2021. Kaavin kunnanvaltuusto käsittelee asiaa 8.6.2021, Leppävirran kunnanvaltuustossa ja Vesannon kunnanvaltuustossa asiaa käsitellään 14.6.2021.

 

Esitys                                 

Johtajaylilääkäri:

 

Hallitus:

 

1) hyväksyy osaltaan Kysterin järjestämissuunnitelman

2) päättää esittää sen hyväksyttäväksi sairaanhoitopiirin valtuustolle edellyttäen, että kaikki Kysterin jäsenkunnat ovat sen valtuustoissaan hyväksyneet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Liitteet

4

Järjestämissuunnitelma 2022 - 2025

 

5

Keiteleen kunnanvaltuuston 31.5.2021 pöytäkirjan ote: Kysterin järjestämissuunnitelma

 

6

Tervon kunnanvaltuuston 31.5.2021 pöytäkirjanote; Kysterin järjestämissuunnitelma

 

7

Pielaveden kunnan pöytäkirjanote 24.5.2021

 

8

Rautavaaran kunnan pöytäkirjan ote 26.5.2021 § 25

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa