Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

3

 800/02.02.00.00/2021

 

Arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioesitykset 2022

 

 

Tarkastuslautakunta 15.6.2021 38 §

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee valmistella hallitukselle esitys arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Hallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä ainoastaan talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

 

Vuoden 2022 talousarvion valmistelu on käynnissä ja hallintokeskuksessa on tehty alustavat arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioesitykset suunnittelupöydälle. Tehdyt esitykset ovat esityslistan liitteinä.

 

 

 

Esitys                                 

Reviisori:

 

Tarkastuslautakunta päättää arvioinnin ja tarkastuksen vuoden 2022 talousarvioesityksistä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa