Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

4

 1233/00.03.00.01/2021

 

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2021-2023 ja työohjelma 2021

 

 

Tarkastuslautakunta 15.6.2021 39 §

Kuntalaki edellyttää tarkastuslautakunnan laativan arviointityötään varten arviointisuunnitelman. Arviointisuunnitelmalla pyritään parantamaan arvioinnin järjestelmällisyyttä. Suunnitelma voi kattaa koko toimikauden tai se voidaan laatia vuosittain. Toimikauden arviointisuunnitelmaa täydennetään vuosittaisilla työohjelmilla.

 

Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 13 luvun 3 §:n määräys edellyttää arviointisuunnitelman annettavaksi tiedoksi valtuustolle.

 

Kuntavaalien siirtyessä pidettäväksi 13.6.2021, jatkaa tarkastuslautakunta arviointikokouksia syksyn 2021 aikana kunnes uusi tarkastuslautakunta aloittaa toimintansa.

 

 

Esitys                                 

Reviisori:

 

Tarkastuslautakunta päättää arviointisuunnitelman aihealueista ja arvioinnin painopisteistä 2021-2023 sekä syksyn 2021 työohjelmasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa