Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrääminen
3   Sairaalan toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus PK 140 Mielenterveys ja hyvinvointi
4   Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajiston kuuleminen
5   Vuodelta 2021 laadittavan arviointikertomuksen valmisteluun liittyvän työohjelman 2021 päivitys
6   Vuoden 2021 arviointikertomuksen valmistelu
7   Muut asiat

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
1   Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje

Saapuvilla olleet jäsenet
Esa Tuovinen, puheenjohtaja
 
Mika Heikkinen, varapuheenjohtaja
 
Heikki Haatainen
 
Hilkka Tiilikainen
 

Muut saapuvilla olleet
Katja Yli-Monni, sihteeri
 
Kati Mäntylä
läsnäolo-oikeutettu, paikalla 12:00-13:55.
Paula Ollonen
Paikalla 12:00-13:00.
Markku Rossi
Paikalla 13:00-13:30.
Minna Reijonen
Paikalla 12:00-13:30.

Esteellisyyden etukäteen ilmoittaneet