Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrääminen
3   Sosiaali- ja terveysministeriön kunnille ja kuntayhtymille vuonna 2021 aiheutuneisiin sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19 -kustannuksiin myöntämän valtionavustuksen jakoperusteet Kysterin tilinp...
4   Sitoutuminen Suomen kestävän kasvun ohjelman valmisteluun
5   Muut asiat

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
1   Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje

Saapuvilla olleet jäsenet
Jorma Räsänen
 
Anne Aholainen
 
Minna Bäck-Hytönen
 
Rauni Lamberg
 
Paavo Leppänen
 
Paula Aikio-Tallgren
Minna Mykkänen
 

Muut saapuvilla olleet
Ritva Vitri, esittelijä
 
Tuomo Nissinen, sihteeri
 
Eija Peltonen, läsnäolo-oikeutettu
 
Markku Rossi, läsnäolo-oikeutettu
 
Heikki Miettinen, läsnäolo-oikeutettu
 

Esteellisyyden etukäteen ilmoittaneet
Juuso Tamminen
Jan Tollet