Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
5   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6   Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valinta
7   Työterveyshuollon tilannekatsaus
8   Järvi-Suomen Terveys Oy mahdollinen omistuspohjan laajentaminen
9   UNA Oy:n nimitystoimikunta
10   Suomen Keskinäisen Potilasvakuutusyhtiön nimitystoimikunta
11   Muut asiat

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
2   Muutoksenhakuohje

Saapuvilla olleet jäsenet
Markku Rossi, puheenjohtaja
 
Pekka Pollari
 
Miia Eskelinen-Fingerroos
 

Muut saapuvilla olleet
Jan Tollet, esittelijä
 
Henna Räsänen, sihteeri
 

Esteellisyyden etukäteen ilmoittaneet