Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2   Nimenhuuto ja äänimäärien toteaminen
3   Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastaminen
4   Hallinnollisten virkojen perustaminen
5   KYS-ERVA alueen Sosiaali- ja terveydenhuollon valmiuskeskuksen perustaminen ja tarvittavat uudet henkilöstöresurssit
6 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeelle Kiinteistö Oy Mustinlammen 500.000 € luottolimiitistä
7 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Mustinlammen uudelleen rahoitettavalle 3 450 000 € lainalle
8 Sidonnaisuudet
9   Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon (KYSTERI) liikelaitoksen johtokunnan jäsenten vaali

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
1   Valtuuston muutoksenhakuohje

Osallistuja Tehtävä
puheenjohtaja

Muut saapuvilla olleet

Esteellisyyden etukäteen ilmoittaneet