Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
3   Valtion tutkimusrahoitus vuoden 2022 VTR-tutkimushankehakemuksille
4 Valtion tutkimusrahoituspäätökset 2022: Dosenttitason tutkimushankkeet
5 Valtion tutkimusrahoituspäätökset 2022: Tohtoritason tutkimushankkeet
6 Valtion tutkimusrahoituspäätökset 2022: Väitöskirjatutkimushankkeet
7   Muut asiat
8   Seuraava kokous

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
1   Erva-tutkimustoimikunnan muutoksenhakuohje

Saapuvilla olleet jäsenet
Tatu Kemppainen Taina Kalliomäki
poistui kokouksesta klo 11.30
Jarmo J Koski, puheenjohtaja
 
Pauliina Aukee Heljä Lundgren-Laine
esteellinen asiassa 5
Tero Hallikainen
esteellinen asiassa 4
Eija Ruotsalainen
 
Johanna Turtiainen
 

Muut saapuvilla olleet
Katri Harjuveteläinen, lakimies, läsnäolo-oikeutettu
 
Irma Ihalainen, sihteeri
 
Helena Pehkonen, valmistelija, läsnäolo-oikeutettu
 

Esteellisyyden etukäteen ilmoittaneet
Tatu Kemppainen
Pauliina Aukee
Risto Salmi, lakimies, läsnäolo-oikeutettu