Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
22   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
23   Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrääminen
24   Vuoden 2021 arviointikertomuksen valmistelu 7.4.2021
25   Muut asiat

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
4   Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje

Saapuvilla olleet jäsenet
Esa Tuovinen, puheenjohtaja
 
Mika Heikkinen, varapuheenjohtaja
 
Heikki Haatainen
Teams
Henna-Riikka Pitkänen
Teams
Hilkka Tiilikainen
Teams

Muut saapuvilla olleet
Katja Yli-Monni, sihteeri
 
 
 

Esteellisyyden etukäteen ilmoittaneet