Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
10   Nimenhuuto ja äänimäärien toteaminen
11   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
12   Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastaminen
13 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021
14 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tilinpäätös ja toimintakertomus sekä vastuuvapaiden myöntäminen v. 2021
15 KYS Uusi Sydän 2025 projektin kokonaiskustannus ja aikataulumuutokset sekä projektin etene-minen
16   Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuuston jäsenen valinta, Siilinjärven kunta

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
2   Valtuuston muutoksenhakuohje

Osallistuja Tehtävä
puheenjohtaja

Muut saapuvilla olleet

Esteellisyyden etukäteen ilmoittaneet