Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
33   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
34   Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrääminen
35   Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021
36   Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tilinpäätös ja toimintakertomus sekä vastuuvapaiden myöntäminen v. 2021
37   Muut asiat

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
6   Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje

Saapuvilla olleet jäsenet
Esa Tuovinen, puheenjohtaja
 
Mika Heikkinen, varapuheenjohtaja
 
Heikki Haatainen
 
Henna-Riikka Pitkänen
Osallistui kokoukseen klo 11:21, § 35 aikana.
Hilkka Tiilikainen
 

Muut saapuvilla olleet
Katja Yli-Monni, sihteeri
 
Kaisa Lappalainen
Läsnäolo-oikeutettu

Esteellisyyden etukäteen ilmoittaneet