Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

40 §

 1233/00.03.00.01/2021

 

Tarkastuslautakunnan työohjelma 2022-2023

 

 

Tarkastuslautakunta 16.6.2022 40 §

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä ja -konsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kuntayhtymän ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä.

 

Kuntalaki edellyttää tarkastuslautakunnan laativan arviointityötään varten arviointisuunnitelman, jolla pyritään parantamaan arvioinnin järjestelmällisyyttä. Toimikauden arviointisuunnitelmaa täydennetään vuosittaisilla työohjelmilla. Tarkastuslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 17.11.2017 hyväksynyt toimikaudekseen (2021-2022) arviointisuunnitelman.

 

Esityslistan oheismateriaaleina ovat tilivuoden 2022 työohjelma ja luonnokset ennakkokysymyksiksi. Tarkastuslautakunta käyttää apunaan ennakkokysymyslomaketta perehtyessään työohjelman mukaisiin arviointikohteisiin.

 

 

 

Esitys                                 

Reviisori:

Tarkastuslautakunta hyväksyy vuoden 2022 työohjelman ja ennakkokysymyslomakkeen.

 

 

Päätös                               

Puheenjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen.

Tarkastuslautakunta hyväksyy vuoden 2022 työohjelman ja jatkaa ennakkokysymyslomakkeen työstämistä seuraavassa kokouksessa.

 

Hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa