Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
38   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
39   Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrääminen
40   Tarkastuslautakunnan työohjelma 2022-2023
41   Muut asiat

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
7   Tarkastuslautakunnan muutoksenhakuohje

Saapuvilla olleet jäsenet
Esa Tuovinen, puheenjohtaja
 
Mika Heikkinen, varapuheenjohtaja
 
Heikki Haatainen
osallistui Teams-yhteydellä
Henna-Riikka Pitkänen
osallistui Teams-yhteydellä
Hilkka Tiilikainen
osallistui Teams-yhteydellä

Muut saapuvilla olleet
Katja Yli-Monni, sihteeri
 
 
 

Esteellisyyden etukäteen ilmoittaneet