Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

106 §

 633/02.07.00/2022

 

Järvi-Suomen terveys Oy:n omistuspohjan laajentaminen

 

 

Kuntayhtymän hallitus 23.6.2022 106 §

 

Valmistelija:
sairaanhoitopiirin johtaja Jan Tollet, puh. 044 717 4000
sähköpostiosoite:
jan.tollet@kuh.fi

 

Järvi-Suomen Terveys Oy on uusi kotimainen toimija, jolla on palvelukonsepti, jossa yhdistää hoitoa tarvitsevat potilaat sekä terveysalan ammattilaiset ja erikoisosaajat.

 

Järvi-Suomen Terveys Oy vuokraa ja myy tällä hetkellä lääkäreiden ja sote-alan asiantuntijoiden työpanosta KSSHP:n, Essoten ja Siun Soten käyttöön.

 

Yhtiö hankkii asiakkaita ja toimii markkinointikanavana sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden suuntaan. Yhtiö toimii myös yhteisenä etäpalveluiden kehittäjänä.

 

Omistajakuntayhtymät pystyvät yhteistyön voimin vahvistamaan asemaansa johtavina ja monipuolisina hoitojen tarjoajina ja osaamiskeskuksina Suomessa. Omistajakuntayhtymien yhteisellä resurssien ja potilasvirtojen ohjauksella toiminnan tuottavuus paranee ja hoitoon pääsy nopeutuu. Omistajakuntayhtymillä on yhteisen yhtiön myötä paremmat edellytykset markkinoinnin avulla saada asiakkaiseen mm. valinnanvapausasiakkaita.

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin liittymistä Järvi-Suomen Terveys Oy:n on käsitelty kevään 2022 aikana omistajaohjausjaostossa (1.3.2022 ja 15.6.2022) sekä kuntayhtymän hallituksessa 23.5.2022 §79. Lisäksi asia on käsitelty VATE-johtoryhmässä 2.6.2022, jossa nähtiin Järvi-Suomen Terveys Oy positiivisena ja mm. YTA-alueen yhteistyötä lisäävänä toimijana.

 

Prosessi on nyt edennyt päätöksentekovaiheeseen, jossa kuntayhtymän tulee päättää sairaanhoitopiirin liittymisestä Järvi-Suomen Terveys Oy:n.

 

Peruspääomitus on 101 000 € ja 31.8.2022 mennessä omistajat lisäpääomittavat kukin 200 000 €. Lisäpääomituksella omistajat turvaavat yhtiön toiminnan käynnistymisen vuoteen 2025 saakka. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kustannus on 301 000 €, joka maksetaan 31.8.2022 mennessä.

 

Omistajapohjan laajentumisen (Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin mukaantulo) jälkeen jokaisella omistajakuntayhtymällä on yksi hallituspaikka.

 

 

Esitys                                 

Sairaanhoitopiirin johtaja:

 

Hallitus päättää esittää Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitukselle, että kuntayhtymän hallitus voi hankkia Järvi-Suomen Terveys Oy:n omistusosuuden 301 000 eurolla ja, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri tulee täten nykyisten omistajien rinnalle neljänneksi tasasuuruiseksi osakkeenomistajaksi.

 

 

Päätös                               

Sairaanhoitopiirin johtaja täydensi päätösesityksen kuulumaan seuraavasti:

 

Hallitus päättää esittää Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallitukselle, että kuntayhtymän hallitus voi hankkia Järvi-Suomen Terveys Oy:n omistusosuuden 301 000 eurolla ja, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri tulee täten nykyisten omistajien rinnalle neljänneksi tasasuuruiseksi osakkeenomistajaksi.

 

Todettiin, että hankinnalle ei ole varattuna määrärahaa ja mikäli kustannukset ylittyvät, niin silloin asia on tuotava uudelleen valtuuston päätettäväksi.

 

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan täydennetyn esityksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa