Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

104 §

 1285/02.08.00.01/2022

 

Microsoft lisenssitason nostaminen

 

 

Kuntayhtymän hallitus 23.6.2022 104 §

 

Valmistelija: tietohallintojohtaja Tuomo Pekkarinen, puh 044 717 2080, sähköpostiosoite: tuomo.pekkarinen@kuh.fi

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä käytetään Microsoftin palveluissa lisenssiä E3. Hyvinvointialueella tavoitteena on käyttää E5-lisenssimallia, joka tarjoaa kehittyneemmät tietoturva- ja tietosuojaominaisuudet.

Sairaanhoitopiirin ja tulevan hyvinvointialueen tietoverkon tekninen toteutus on sekä laadukas että ajanmukainen. Turvallisuuspoliittinen tilanne on kevään 2022 aikana muuttunut ja terveys- sekä rahoitussektori ovat tietoverkkorikollisuuden keskeisiä kohteita.

 

Lisenssitason korottaminen parantaa valtiollisten toimijoiden ja verkkorikollisten käyttämien kiristyshaittaohjelmien, tunnusten kaappauksien, sekä tietomurtojen ym. torjunta-, havainnointikykyä ja selvittämistä.

 

Lisenssitason nosto lisää lisenssikuluja 1.59 M€/v ja Istekin ylläpitokuluja n. 286 000 €/v. Hankinta nostaa 1.1.2023 alkaen Microsoftin lisenssikustannuksia ja hallintakuluja yhteensä n. 1,876 M€ vuodessa ja hankinnan kokonaisarvo ajalle 1.7.2022 – 30.3.2026 on n. 6,8 M€.

 

Sairaanhoitopiirille vuonna 2022 kohdistuvat kustannukset ovat n. 700 000 € ja ne katetaan sairaanhoitopiirin tietohallinnon budjetista.

 

Hyvinvointialueen aluehallitus 13.6.2022 § 115 päätöksellään puoltanut lisenssitason nostoa ja sitoutunut lisenssien hankintaan.

 

 

Esitys                                 

Sairaanhoitopiirin johtaja:

 

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää:

1) Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi nostaa Microsoftin lisenssitason tasolle E5.

2) Sairaanhoitopiirin johtaja Jan Tollet ja tietohallintojohtaja Tuomo Pekkarinen valtuutetaan allekirjoittamaan lisenssitason nostosopimus Microsoft Oy:n kanssa.

 

 

 

Päätös                               

Merkitään pöytäkirjaan, että Markku Rossi, Minna Reijonen, Pekka Pollari, Aino Kanniainen ja Kari Ojala ilmoittivat olevansa esteellisiä (HL 28 §, kohta 7) ja poistuivat kokouksesta ennen asian käsittelyä klo 10.34.

 

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

 

Merkitään pöytäkirjaan, että Tuomo Pekkarinen oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan klo 10.34-10.38.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa