Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
17   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
18   Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valinta
19   Järvi-Suomen terveys Oy mahdollinen omistuspohjan laajentaminen
20   Työterveyshuollon tilannekatsaus
21   Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanttinitoiminta ja virkistyspaikat tulevaisuudessa
22   Muut asiat

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
4   Muutoksenhakuohje

Saapuvilla olleet jäsenet
Markku Rossi, puheenjohtaja
 
Pekka Pollari
 

Muut saapuvilla olleet
Jan Tollet, esittelijä
 
Henna Räsänen, sihteeri
 

Esteellisyyden etukäteen ilmoittaneet
Miia Eskelinen-Fingerroos