Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

24 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen ja tarkastusajan ja -paikan määrääminen

 

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen jäsentä, ellei toimielin toisin päätä.

 

Johtokunnan puheenjohtaja:

 

Johtokunta valitsee yhden (1) pöytäkirjantarkastajan ja sopii tarkastusmenettelystä.

 

Päätös

Johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajaksi Paavo Leppäsen.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa