Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Kysterin asiakasmaksut_1.8.2022 alkaen

 

 

26 §

 1362/02.05.00.00/2018

 

Fysioterapian etävastaanoton asiakasmaksun käyttöönotto Kysterissä

 

 

Kysterin johtokunta 23.6.2022 26 §

 

Valmistelija: hallintopäällikkö Tuomo Nissinen, puh. 044 7171 212, tuomo.nissinen@kuh.fi ja toimitusjohtaja Ritva Vitri, puh. 044 7171 210, ritva.vitri@kuh.fi.

 

Palveluista perittävät asiakasmaksut pohjautuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992) ja asetukseen (912/1992) ja niistä tehtyihin muutoksiin (1201/2020). Laki sisältää asiakasmaksujen yleiset periaatteet ja siinä on myös määritelty maksuttomat sosiaali- ja terveyspalvelut. Asiakasmaksujen periminen ja niiden suuruus enimmäismaksujen rajoissa kuuluvat kunnan harkintavaltaan. Kunnalla on oikeus periä laissa säädettyjä enimmäismaksuja pienempiä maksuja.

 

Kysteri liikelaitos täydentää asiakasmaksuja fysioterapian etävastaanoton (asiakasmaksuasetus 7 §) asiakasmaksulla 1.8.2022 alkaen. Asiakasmaksun suuruus on fysioterapian etävastaanoton osalta 9,30 €/hoitokerta. Maksu kerryttää maksukattoa.

 

Esitys                                 

Toimitusjohtaja:

 

Johtokunta hyväksyy fysioterapian etävastaanoton asiakasmaksun käyttöön Kysterissä 1.8.2022 alkaen.

 

 

Päätös                               

Johtokunta hyväksyi fysioterapian etävastaanoton asiakasmaksun käyttöön Kysterissä 1.8.2022 alkaen.

 

 

 

 

Liitteet

1

Kysterin asiakasmaksut_1.8.2022 alkaen

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa