Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

27 §

 1362/02.05.00.00/2018

 

Asiakasmaksun määräytyminen suun terveydenhuollossa toteutettavassa uniapneakiskohoidossa potilaille, joilla lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen luovutusperusteet eivät täyty

 

 

Kysterin johtokunta 23.6.2022 27 §

 

Valmistelija: hallintopäällikkö Tuomo Nissinen, puh. 044 7171 212, tuomo.nissinen@kuh.fi ja toimitusjohtaja Ritva Vitri, puh. 044 7171 210, ritva.vitri@kuh.fi.

 

Suun terveydenhuollon asiakasmaksut määräytyvät asiakasmaksuasetuksen 9 ja 9 a §:n mukaan.

 

Terveyskeskuksessa annetusta suun ja leukojen erikoissairaanhoidosta (asiakasmaksuasetus 9 a §) voidaan periä asiakasmaksuasetuksen 9 §:ssä säädetyn maksun sijasta enintään 8 §:n 1 momentissa säädetty erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu mm. silloin kun tutkimuksen ja hoidon perusteena on muun kuin hammassairauden takia välttämätön suun hoito.

 

Erikoissairaanhoidon ohjatessa erikoissairaanhoidon kriteerit täyttävän keskivaikeaa tai vaikeaa uniapneaoireyhtymää potevan potilaan, jolla lääkinnällisenä kuntoutuksena luovutettavan apuvälineen perusteet eivät täyty (esim. BMI) terveyskeskukseen uniapneakiskohoidon toteuttamiseen, voidaan potilaalta periä asiakasmaksuasetuksen 9 a §:n mukaisesti 8 §:n 1 momentin mukainen poliklinikkamaksu. Hoidon aloitusvaihe voidaan katsoa perustasolla toteutettavaksi erikoissairaanhoidoksi hoidossa vaadittavan perehtyneisyyden vuoksi. Potilaalta ei tällöin peritä kiskonvalmistuksesta toimenpidemaksua eikä hammasteknisiä kuluja. Mikäli uniapneakisko joudutaan uusimaan, voidaan tehdä uusi päätös erikoissairaanhoitona toteutettavasta hoidosta.

 

Kiireettömän hoidon perusteiden mukaisesti uniapneakiskon seuranta kuuluu perustasolle. Seurantakäynneillä seurataan kojeen kuntoa, subjektiivista vaikuttavuutta, potilaan purentaa ja purentaelimen toimintaa. Seurantakäynneillä terveyskeskuksessa potilaalta voidaan periä asiakasmaksut enintään 9 §:n mukaisesti.

 

Kysteri liikelaitos täydentää suunterveydenhuollon asiakasmaksuja uniapneakiskohoidon asiakasmaksulla.

 

Esitys                                 

Toimitusjohtaja:

 

Johtokunta hyväksyy uniapneakiskohoidon asiakasmaksun potilaille, joilla lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen luovutusperusteet eivät täyty.

 

 

Päätös                               

Johtokunta hyväksyi uniapneakiskohoidon asiakasmaksun potilaille, joilla lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen luovutusperusteet eivät täyty.

 

 

 

 

Liitteet

2

Kysterin asiakasmaksut_1.8.2022 alkaen

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa