Dynasty tietopalvelu Haku RSS PSSHP

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 14.11.2016 klo 9:30 / Tarkastettu

 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  127 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  128 Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
  129 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus
  130Kysterin johtokunnan pöytäkirja 25.8.2016
  131 Taloussuunnitelman 2016 sitovat tavoitteet
  132 Muutokset sairaanhoitopiirin vuoden 2016 talousarvioon
  133 Luottamushenkilöiden palkkiot vuonna 2017
  134Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin taloussuunnitelma vuosille 2017-2019
  135 Kuopion yliopistollisen sairaalan strategia 2017-2022
  136Puijon sairaalan master plan-suunnitelma
  137Puijon sairaalan tilojen uudistamisen hankeohjelma-UUSI SYDÄN
  138Sairaanhoitopiirien organisaatiomuutosten vuoksi tehtävät sopimusjärjestelyt ja ISLABin perussopimuksen ajanmukaistaminen
  139 Talkoovapaakäytännön jatkaminen vuonna 2017
  140Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin järjestämissuunnitelman päivitys
  141 Toimistosihteerin vakanssin muuttaminen asianhallintasihteerin vakanssiksi
  142 Nimikemuutos kliinisten hoitopalvelujen palvelualueella
  143Kliinisen opettajan sivuviran vakanssi Medisiiniseen keskukseen
  144Rakennustöiden puitesopimukset vuosina 2017 ja 2018 sekä optiot vuosille 2019 ja 2020
  145Putkialan asennus- ja muutostöiden puitesopimukset vuosina 2017 ja 2018 sekä optiot vuosille 2019 ja 2020
  146Sähkö- ja telealan asennus- ja muutostöiden puitesopimukset vuosina 2017 ja 2018 sekä optiot vuosille 2019 ja 2020
  147Potilasturvallisuuskatsaus tammi-elokuu 2016
  148Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle 1.1.2017-31.12.2020
  149 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien psykiatrian tulosalueen potilaiden ylläpitorahan korottaminen
  150Eronpyyntö perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunnan jäsenyydestä 1.1.2017 alkaen
  151 Tiedoksi annettavat asiat
  152 Muut mahdolliset asiat

 Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
 
  10 Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje

 Läsnä
 
  
Markku Rossi, puheenjohtaja
 
Minna Reijonen, varapuheenjohtaja
 
Pekka Kaartinen
 
Leena Kaulamo
 
Jaakko Kekoni
 
Pirjo Niemitz Johanna Kosloff
 
Riikka Pirkkalainen
 
Lauri Tirkkonen
 
Outi Turunen
 
Jussi Kauhanen
 
Jukka Pelkonen
 

 Muut läsnäolijat
 
  
Kari Ojala, valtuuston pj
 
Raimo Koikkalainen, valtuuston 1. vpj.
 
Sari Tikkanen, valtuuston 2. vpj.
Poistui kello 11.07 asian 136 käsittelyn aikana.
Risto Miettunen, esittelijä
 
Jorma Penttinen, esittelijä
 
Sakari Kela, sihteeri
 
Kari Janhonen, läsnäolo-oikeutettu
 
Martti Kansanen, läsnäolo-oikeutettu
 
Varpu Puskala, läsnäolo-oikeutettu
 
Kirsi Leivonen, esittelijä
 

 Poissa
 
  
Pirjo Niemitz
Merja Miettinen, esittelijä