Dynasty tietopalvelu Haku RSS PSSHP

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.psshp.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 11.12.2017 klo 8:30 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
20   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
21   Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
22   Uusi Sydän rakennushankkeen päätoteuttajan valinta
23   Valtuuston kokouksen 2/16.10.2017 päätösten toimeenpano
24   Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus
25 KYSin hankintavaltuudet 1.1.2018
26   Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon (Kysteri) liikelaitoksen johtokunnan jäsenten vaali
27   Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunnan asettaminen
28   KYS erva-tutkimustoimikunnan jäsenen vaihtuminen 1.1.2018
29 Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
30 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annetun lain muuttamisesta ja eräiden kunta- ja palvelurakenneuud...
31   Talkoovapaakäytännön jatkaminen vuosina 2018 ja 2019
32   Asiakasmaksujen tarkistukset ja maksukatto 1.1.2018 alkaen
33 Pohjois-Savon maakunnan talous-ja henkilöstöhallinnon järjestämisen valmistelu
34   Tietosuojavastaavan kelpoisuusvaatimus
35   Viranhaltijapäätökset 4.12.-10.12.2017
36   Muut mahdolliset asiat

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
2   Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje

Saapuvilla olleet jäsenet
Markku Rossi, puheenjohtaja
 
Minna Reijonen, varapuheenjohtaja
 
Leena Kaulamo
 
Jaakko Kekoni
 
Riikka Pirkkalainen
 
Jussi Kauhanen
 
Jukka Pelkonen
 
Pekka Pollari
 
Aino Kanniainen
 
Erkki Virtanen
 
Riitta Savolainen
 

Muut saapuvilla olleet
Kari Ojala, valtuuston pj
 
Risto Miettunen, esittelijä
 
Jorma Penttinen, esittelijä
 
Merja Miettinen, esittelijä
 
Kari Janhonen, läsnäolo-oikeutettu
 
Martti Kansanen, läsnäolo-oikeutettu
Saapui kokoukseen klo 8:55 § 24 jälkeen
Varpu Puskala, läsnäolo-oikeutettu
 
Janne Niemeläinen, sihteeri
 
Heikki Alanen, valtuuston 1. vpj.
 
Elsi Katainen, valtuuston 2. vpj.
Poissa

Esteellisyyden etukäteen ilmoittaneet