Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

17 §

 1731/00.03.00.01/2022

 

Vuoden 2022 arviointikertomuksen valmistelu

 

 

Tarkastuslautakunta 23.3.2023 17 §

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta siirtyi osaksi hyvinvointialueen toimintoja, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon vastuu siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023.

 

Voimaanpanolain 616/2021 41 § määrää siirrettävän kuntayhtymän tilinpäätöksen käsittelystä ja vastuuvapauden myöntämisestä. Tarkastuslautakunta tekee myös valtuustolle ehdotuksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ottaen huomioon tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksessa antamat lausunnot.

 

Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2022 arviointikertomuksen valmistelua.

 

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2022 arviointikertomuksen sisältöön, esittämistapaan ja rakenteeseen liittyvistä linjauksista ja antaa ohjeet jatkovalmistelulle.

 

 

 

 

Esitys                                 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2022 arviointikertomuksen keskeisestä sisällöstä, aikatauluista ja jatkovalmistelusta.

 

 

Päätös                               

Tarkastuslautakunta keskusteli vuoden 2022 arviointikertomuksen keskeisestä sisällöstä, aikatauluista ja jatkovalmistelusta.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa