Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

21 §

 1731/00.03.00.01/2022

 

Vuoden 2022 arviointikertomuksen valmistelu 19.4.2023

 

 

Tarkastuslautakunta 19.4.2023 21 §

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta siirtyi osaksi hyvinvointialueen toimintoja, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon vastuu siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023.

 

Voimaanpanolain 616/2021 41 § määrää siirrettävän kuntayhtymän tilinpäätöksen käsittelystä ja vastuuvapauden myöntämisestä. Tarkastuslautakunta tekee myös valtuustolle ehdotuksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ottaen huomioon tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksessa antamat lausunnot.

 

Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2022 arviointikertomuksen valmistelua.

 

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2022 arviointikertomuksen sisältöön, esittämistapaan ja rakenteeseen liittyvistä linjauksista ja antaa ohjeet jatkovalmistelulle.

 

 

 

Esitys                                 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2022 arviointikertomuksen keskeisestä sisällöstä, aikatauluista ja jatkovalmistelusta.

 

 

Päätös                               

Tarkastuslautakunta keskusteli vuoden 2022 arviointikertomuksen keskeisestä sisällöstä, aikatauluista ja jatkovalmistelusta.

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko klo 10:28-10:34 asian käsittelyn aikana.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa