Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

29 §

 1233/00.03.00.01/2021

 

Tarkastuslautakunnan jäsenen vaalikelvottomuus

 

 

Tarkastuslautakunta 11.5.2023 29 §

Kuntayhtymän valtuusto valitsi 25.10.2021 § 8 kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenet. Tarkastuslautakunnan kokouksen 3.5.2023 yhteydessä käydyn keskustelussa ilmeni, että yksi tarkastuslautakunnan jäsenenä toiminut luottamushenkilö on samaan aikaan työskennellyt Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perusterveydenhuollon liikelaitoksen Kysterin henkilökuntaan ja ollut siten vaalikelvoton tarkastuslautakuntaan. Kuntayhtymän valtuusto on toimielimenä lakannut, joten vaalikelvottomuutta ei enää voida todeta tarkastuslautakunnan jäseneksi valinneen toimielimen toimesta. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan toiminta päättyy 30.6.2023.

 

Kuntalain 75 §:n mukaan vaalikelvoton tarkastuslautakuntaan on henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä.

 

Tarkastuslautakunnan toimintakauden alussa lautakunta käsitteli 17.11.2021 § 5 tarkastuslautakunnan jäsenten esteellisyydet. Tarkastuslautakuntaan kuulunut jäsen ei ole itse ilmoittanut vaalikelvottomuuttaan tai mahdollista jääviyttään tarkastuslautakunnan arviointitoiminnassa.

 

Esteellisyyden ilmoittaminen, arviointi ja ratkaisu kuuluvat ensisijaisesti asianomaiselle henkilölle itselleen. Jos esteellinen henkilö ei oma-aloitteisesti vetäydy asian käsittelystä, puheenjohtajan tulee saattaa asia toimielimen ratkaistavaksi.

 

Tarkastuslautakunnan päätökset ovat pääosin luonteeltaan valmistelua. Tarkastuslautakunta toteaa, että vaikka Hilkka Tiilikainen on osallistunut tarkastuslautakunnan kokouksiin, ei tämän katsota vaikuttaneen tarkastuslautakunnan toimielimenä tekemiin päätöksiin.

 

 

 

Esitys                                 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta toteaa, että tarkastuslautakunnan jäsen Hilkka Tiilikainen on vaalikelvoton tarkastuslautakuntaan.

 

Tarkastuslautakunta toteaa, että vaikka Hilkka Tiilikainen on osallistunut tarkastuslautakunnan kokouksiin, ei tämän katsota vaikuttaneen tarkastuslautakunnan toimielimenä tekemiin päätöksiin. 

 

 

Päätös                               

Tarkastuslautakunta totesi, että tarkastuslautakunnan jäsen Hilkka Tiilikainen on vaalikelvoton tarkastuslautakuntaan.

 

Tarkastuslautakunta totesi, että vaikka Hilkka Tiilikainen on osallistunut tarkastuslautakunnan kokouksiin, ei tämän katsota vaikuttaneen tarkastuslautakunnan toimielimenä tekemiin päätöksiin. 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa