Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Tarkastuslautakunta

30 §

11.5.2023

 

30 §

 1233/00.03.00.01/2021

 

Tilintarkastajan raportti tilikauden 2022 tilintarkastuksesta

 

 

Päätöshistoria

 

Tarkastuslautakunta 11.5.2023 30 §

 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta siirtyi osaksi hyvinvointialueen toimintoja, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon vastuu siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023.

 

Voimaanpanolain 616/2021 41 § määrää siirrettävän kuntayhtymän tilinpäätöksen käsittelystä ja vastuuvapauden myöntämisestä. Kuntayhtymien tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen vuodelta 2022 sovelletaan muutoin mitä kuntalaissa säädetään.

 

Hallituksen esityksen 241/2020 (Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi) mukaan hyvinvointialueille siirrettävien kuntayhtymien kaikki toimielimet tarkastuslautakuntaa lukuun ottamatta lakkasivat kuntayhtymän siirtyessä hyvinvointialueelle. Siirtyvän kuntayhtymän tarkastuslautakunnan tulee kuitenkin osallistua vielä asianomaisen kuntayhtymän viimeisen toimintavuoden hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämiseen.  Siirrettävän kuntayhtymän tilintarkastaja hoitaa myös sopimuksensa mukaisesti kuntayhtymän viimeisen kalenterivuoden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisen ja laatii tilintarkastuskertomuksen.

 

Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti päävastuullinen tilintarkastaja Päivi Rintala esittelee lautakunnalle yhteenvetoraportin tilintarkastuksesta ja mahdollisen muun raportoinnin tilikaudesta 2022.

 

Esitys                                 

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan raportoinnin tilivuoden 2022 tilintarkastuksesta.

 

Päätös                               

Puheenjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:

Tarkastuslautakunta siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

 

Hyväksyttiin.

 

 

 

 

Tarkastuslautakunta 11.5.2023 30 §

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päävastuullinen tilintarkastaja Päivi Rintala esittelee lautakunnalle yhteenvetoraportin kuntayhtymän tilintarkastuksesta ja mahdollisen muun raportoinnin tilikaudesta 2022.

 

 

 

Esitys                                 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan raportoinnin tilivuoden 2022 tilintarkastuksesta.

 

 

 

Päätös                               

Puheenjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:

Tarkastuslautakunta siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

 

Hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa