Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

35 §

 1731/00.03.00.01/2022

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022

 

 

Tarkastuslautakunta 11.5.2023 35 §

Tarkastuslautakunta on valmistellut aiemmissa kokouksissaan valtuustolle annettavaa vuoden 2022 arviointikertomusta. Valmistelun pohjalta on laadittu lopullinen vuoden 2022 arviointikertomus.

 

 

Esitys                                 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta hyväksyy osaltaan vuoden 2022 arviointikertomuksen ja saattaa sen Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuustolle käsiteltäväksi.

 

Tarkastuslautakunta pyytää, että aluehalllitus antaa lausunnon niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt tai päättänyt ryhtyä arivointikertomuksessa esitettyjen havaintojen johdosta.

 

 

Päätös                               

Puheenjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:

1) Tarkastuslautakunta keskustelee arviointikertomuksesta.

2) Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen hyväksymisen seuraavassa kokouksessa.

 

Hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa