Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Tarkastuslautakunta

34 §

11.5.2023

 

43 §

 1731/00.03.00.01/2022

 

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoksen tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022

 

 

Päätöshistoria

 

Tarkastuslautakunta 11.5.2023 34 §

 

Sote-uudistusta koskevan lainsäädännön vuoksi ISLABin toimintaa ei ole voitu jatkaa nykyisessä liikelaitoskuntayhtymämuodossa enää 1.1.2023 jälkeen. Sairaanhoitopiirit ja hyvinvointialueet päättivät uudelleenorganisoida yhtymän, ja siirtää toiminnan hyvinvointialuelain sallimaan yhteistyömuotoon, eli hyvinvointiyhtymämuodossa tehtäväksi.

 

Toiminta päätettiin siirtää siten, että yhtymän käytännön toiminta jatkuisi entisellään. Varsinainen liiketoimintasiirto ja toiminnan uudelleenjärjestely toteutettiin teknisesti kolmessa osassa ns. sekuntitransaktiona vuodenvaihteessa 2022–2023:

1. liikelaitoskuntayhtymä purettiin ja toiminta siirrettiin jako-osuuksina sairaanhoitopiireille,

2. voimaanpanolain (616/2021) 20 § mukaan toiminta siirtyi sairaanhoitopiirien mukana yleisseuraantona hyvinvointialueille, ja

3. hyvinvointialueille siirtynyt toiminta siirrettiin hyvinvointialueilta ISLAB hyvinvointiyhtymää

 

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoksen tarkastuslautakunnan käsittely arviointikertomuksesta 18.4.2023 § 13:

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Sote uudistuksen vuoksi liikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomuksen osaltaan Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden tarkastuslautakunnille. Liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä päättävät hyvinvointialueet, joille liikelaitoskuntayhtymän jäseninä olleiden sairaanhoitopiirien toiminta on siirtynyt.

 

Puheenjohtajan esitys:

Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomuksen ja päättää saattaa sen Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueiden tarkastuslautakunnille käsiteltäväksi.

 

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Arviointikertomus (liite 1) allekirjoitetaan sähköisesti.

 

Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän purkautuessa 31.12.2023 klo 23:59 sairaanhoitopiiriin,

-        merkitsee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tarkastuslautakunta Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoksen tarkastuslautakunnan valmisteleman arviointikertomuksen tiedoksi.

 

 

 

Esitys                                 

 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi Itä-Suomen laboratiorioliikelaitoksen kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valmisteleman arviointikertomuksen 2022.

 

 

 

 

Päätös                               

Puheenjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen:

Tarkastuslautakunta siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

 

Hyväksyttiin.

 

 

 

 

Tarkastuslautakunta 16.5.2023 43 §

 

 

Esitys                                 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi Itä-Suomen laboratorioliikelaitoksen kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valmisteleman arviointikertomuksen 2022.

 

 

 

 

Päätös                               

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi Itä-Suomen laboratorioliikelaitoksen kuntayhtymän tarkastuslautakunnan valmisteleman arviointikertomuksen 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa