Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

99 §

 1378/01.01.01.01/2022

 

Sairaanhoitopiirin johtajan viran hoitaminen ajalla elo-joulukuu 2022

 

 

Kuntayhtymän hallitus 23.6.2022 99 §

 

 

Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 4 luvun 2 §:n mukaan sairaanhoitopiirin johtajan sijaisena tämän ollessa poissa tai ollessa esteellinen, toimii johtajaylilääkäri ja hänenkin ollessaan poissa tai esteellinen toimii sijaisena sairaalan johtaja. Hallitus voi erikseen määrätä toisin sijaisena toimivista viranhaltijoista. Sairaanhoitopiirin johtaja Jan Tollet on siirtymässä toisen työnantajan palvelukseen syksyllä 2022.

 

Hallintosäännön 19 luvun 16 §:n mukaan toimielin voi erityisistä syistä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

 

 

Esitys                                 

Hallituksen puheenjohtaja:

 

Koska kaikki hallituksen esittelijät ovat asiassa esteellisiä hallintolain 28 § 1) kohdan mukaan (viranhaltija tai hänen läheisensä on asianosainen), päättää hallitus asiasta puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

 

Hallitus päättää nimetä sairaanhoitopiirin johtajan sijaisen.

 

Päätös                               

Hallituksen puheenjohtaja esittää, että:

 

1) Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin väliaikaiseksi johtajaksi ajalle 15.8.2022 – 31.12.2022 nimetään vs. johtajaylilääkäri Heikki Miettinen nyt virassa olevan johtajan palkkaeduilla.

 

2)  Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäriksi nimetään ajalle 15.8. – 31.12.2022 palvelukeskusjohtaja Jouni Kurola.

 

Hallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen.

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jan Tollet, Heikki Miettinen, Kari Janhonen, Minna Mykkänen ja Henna Räsänen poistuivat esteellisinä tämän asian käsittelyn ajaksi Teams-kokouksesta klo 10.08-10.16 väliseksi ajaksi.

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän asian osalta hallituksen puheenjohtaja toimi myös pöytäkirjanpitäjänä.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa